7 TIPS FÖR EN LÅG HISTAMIN DIET (OCH ANDRA AMINER ...)

Innan vi förklarar hur en diet kan eliminera histamin, låt oss klargöra några begrepp. Biogena aminer som histamin, spermidin, kadaverin, putrescin, tyramin och tryptamin bildas vid bakteriell nedbrytning av proteiner under dess mognadsprocesser, jäsning, frysning, härdning eller någon annan konserveringsprocess som förlänger produktens eller livsmedlets livslängd. Det innebär att vi måste tänka på fler dieter än enbart en diet som utesluter livsmedel som innehåller histamin utan också en som kan hjälpa en att generera och lagra andra biogena aminer.

... vi ska inte bara tänka på en diet som utesluter livsmedel som innehåller histamin utan även andra biogena aminer också.

Det finns många studier publicerade av livsmedelverk som visar de varierande histamin-nivåer, samt lyfter fram inkonsekvenserna mellan produkternas innehållsförteckning. Det beror på att det är svårt att mäta mängden histamin i livsmedel eftersom koncentrationen beror på mognadsgrad, lagringstid eller bearbetning.

... det är svårt att mäta mängden histamin i livsmedel eftersom koncentrationen beror på mognadsgrad, lagringstid eller bearbetning.

Min rekommendation är att du följer våra riktlinjer eller de du gillar mest och inte överväldiga dig själv med mängden motstridig information som finns där ute, då detta kan leda till mer stress som vidare kan leda till en histaminintolerans.

Min rekommendation är att du följer våra riktlinjer eller det som passar dig mest för att undvika onödig stress...

Så det är praktiskt taget omöjligt att utesluta aminer helt från kosten, men vi kan minska mängden som intas genom att följa nedanstående tips:

7 TIPS FÖR EN LÅG KOST I HISTAMIN

  • Eliminera livsmedel som innehåller mycket histamin och andra biogena aminer under 4 veckor. (Se mattabell nedan).

  • Dokumentera i en dagbok om symtomen för att se hur de förändras eller minskar medan du genomgår den strikta dieten och kontrollera även om symtomen förblir kontrollerade eller om de kommer tillbaka igen genom att gradvis introducera mat med en hög histaminhalt. Detta gör att du kan mäta din grad av tolerans mot vissa ”trigger foods”, vilket kommer att hjälpa oss att vägleda kostförändringar på medellång och lång sikt.

  • Ät färskt animaliskt protein, det vill säga köp inte fryst eller chark.

  • Ät kött, fisk och skaldjur med en kort infrysningstid, köp färskt och frys in vid behov och konsumera inom de närmaste 5 dagarna så att konserveringen blir kort och inte överdrivet, vilket ökar innehållet av aminer.

  • Studier pekar på att matlagning minskar koncentrationen i histamin, till exempel kan man koka spenat och kassera vatten.

  • Köp inte frysta grönsaker som de som används i sallader, soppor, ärter och annat. Inget konserverat, jäst eller i saltlake. Ät färska och nygjorda grönsaker.

  • Utför inte dieten på obestämd tid och utan överinseende av en kvalificerad nutritionist eftersom uteslutningen av flera livsmedel som ingår i denna diet kan orsaka betydande näringsbrist, såväl som förlust av bakteriell mångfald.

Kort sagt, du måste återfå balansen i tarmmikrobiotan för att återställa normal aktivitet till DAO-enzymet och HNMT-enzymet för att lösa histaminintolerans.

Bibliography

Martha Bolívar Duran

Nutritionist, Dietitian Psychoneuroimmunologist