Principals Diferències

Naturdao® comprimits 1.000.000HDU

Envàs:
60 Comprimits* vegetals
* Aquest format de presentació permet una estabilitat del principi actiu per períodes llargs de temps en condicions ambientals normals sense que aquest pràcticament es vegi afectat.
Contingut:
Celulosa, Legumactive®** (Pisum Sativum, Lens Culinaris),
Estearat de Magnesi, Diòxid de Silici .
** Prové de l’Agricultura Ecològica Controlada.
Activitat enzimàtica per dosi de DAO:
1.000.000 HDU Unitats Degradants de Histamina***
*** Pot presentar una variació en tractar-se d’un producte 100% natural
sense processos químics pel mig.
Disgregació total:
60 minuts

Naturdao_1M

Assaig de disgregació en humans.
Els nostres comprimits van ser testats in vivo mitjançant tecnologia radiològica amb un contrast per observar el seu ràpid pas a través de l’estómac i la seva arribada íntegra a l’intestí prim als pocs minuts de la seva ingesta.

Naturdao® càpsules 3.000.000HDU

Envàs:
60 Càpsules* vegetals de disgregació retardada

* Aquest format de presentació ens permet oferir només el principi actiu per a aquells clients que així ho desitgen per motius diversos. A més a més, sempre està refrigerat a les nostres instal·lacions, com si d’un producte fresc es tractés, i així ho recomanem als nostres clients que ho facin en el cas de tenir més d’una caixa.
Contingut:
Legumactive®** (Pisum Sativum, Lens culinaris) , Càpsula
vegetal.
** Prové de l’Agricultura Ecològica Controlada.
Activitat enzimàtica per dosi de DAO:
3.000.000 HDU Unitats Degradants de Histamina***
*** Pot presentar una variació en tractar d’un producte 100% natural
sense processos químics pel mig.
Disgregació total:
105 minuts

Naturdao_3M

Assaig de disgregació en humans.
Les nostres càpsules van ser testades in vivo mitjançant tecnologia radiològica amb un contrast per observar la seva disgregació retardada en el sistema digestiu i la seva completa disgregació.

Nota final: Com es pot observar, tots dos productes tenen molta activitat enzimàtica i es comporten de manera diferent en el nostre cos. A tot això has de tenir en compte que cada persona és diferent i és per això que el nostre millor consell és que en una primera fase provin amb un de cada per avaluar-lo en primera persona de manera alterna en períodes d’una a dues setmanes.