Diferències

Principals Diferències

Naturdao® comprimits 1.000.000HDU

Envàs:
60 Comprimits* vegetals
* Aquest format de presentació permet una estabilitat del principi actiu per períodes llargs de temps en condicions ambientals normals sense que aquest pràcticament es vegi afectat.
Contingut:
Celulosa, Legumactive®** (Pisum Sativum, Lens Culinaris),
Estearat de Magnesi, Diòxid de Silici .
** Prové de l’Agricultura Ecològica Controlada.
Activitat enzimàtica per dosi de DAO:
1.000.000 HDU Unitats Degradants de Histamina***
*** Pot presentar una variació en tractar-se d’un producte 100% natural
sense processos químics pel mig.
Disgregació total:
60 minuts

Assaig de disgregació en humans.
Els nostres comprimits van ser testats in vivo mitjançant tecnologia radiològica amb un contrast per observar el seu ràpid pas a través de l’estómac i la seva arribada íntegra a l’intestí prim als pocs minuts de la seva ingesta.

Naturdao® càpsules 3.000.000HDU

Envàs:
60 Càpsules* vegetals de disgregació retardada

* Aquest format de presentació ens permet oferir només el principi actiu per a aquells clients que així ho desitgen per motius diversos. A més a més, sempre està refrigerat a les nostres instal·lacions, com si d’un producte fresc es tractés, i així ho recomanem als nostres clients que ho facin en el cas de tenir més d’una caixa.
Contingut:
Legumactive®** (Pisum Sativum, Lens culinaris) , Càpsula
vegetal.
** Prové de l’Agricultura Ecològica Controlada.
Activitat enzimàtica per dosi de DAO:
3.000.000 HDU Unitats Degradants de Histamina***
*** Pot presentar una variació en tractar d’un producte 100% natural
sense processos químics pel mig.
Disgregació total:
105 minuts

Assaig de disgregació en humans.
Les nostres càpsules van ser testades in vivo mitjançant tecnologia radiològica amb un contrast per observar la seva disgregació retardada en el sistema digestiu i la seva completa disgregació.

Nota final: Com es pot observar, tots dos productes tenen molta activitat enzimàtica i es comporten de manera diferent en el nostre cos. A tot això has de tenir en compte que cada persona és diferent i és per això que el nostre millor consell és que en una primera fase provin amb un de cada per avaluar-lo en primera persona de manera alterna en períodes d’una a dues setmanes.