Avís Legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ El present avís legal regula l’ús del lloc web www.naturdao.com (d’ara endavant, EL LLOC WEB), del qual és titular GLOBAL MOPI, S.L.U. (d’ara endavant, GM). La navegació pel lloc web de GM atorga la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant de GM o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència del incompliment d’aquesta obligació. 2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS GM, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que: La seva denominació social és: GLOBAL MOPI, S.L.U. El seu CIF és: B55677504 i el domicili fiscal és: C.Pere Deguí, 5 43400 Montblanc Tarragona. Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: Telèfon: 977 860 883 i/o a través del nostre formulari de contacte. Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i GM es consideraran efectives, a tots els efectes, quan es facin a través de qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment. 3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït; no obstant, GM condiciona l’ús d’alguns dels seus serveis a la prèvia complimentació del formulari corresponent. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de les dades que comunica a GM i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de GM i a no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts il·lícits, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar accions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de GM o de tercers; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals GM presta els seus serveis.

c) Intentar accedir a les comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de GM o de tercers i, si escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de GM o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

g) Recollir dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb fins de venda o altres de natura comercial sense que medii la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tot el contingut del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra de la qual GM en és titular, sense que l’usuari pugui entendre cedits cap drets d’explotació sobre ells més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús del lloc web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de GM, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atorgui a l’usuari cap dret sobre ells. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre GM i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de GM dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a GM. En tot cas, l’hiperenllaç només permetrà l’accés a la pàgina d’inici o pàgina principal del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre GM, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic. GM no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les accions que realitzi en base als mateixos. 4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT El contingut del present lloc web té caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. GM exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements als continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, GM no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, GM declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. GM no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. GM no es responsabilitza de l’establiment d’hiperenllaços per part de tercers. 5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a GM identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta. Per a qualsevol qüestió litigiosa que afecti al lloc web de GM, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals d’Espanya. 6. PUBLICACIONS La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i pràctiques que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal.

Al seguir navegando el sitio, aceptas el uso de cookies. más información

La configuración de cookies en este sitio web está configurada para "permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar la configuración de las cookies o si hace clic en "Aceptar" a continuación, está dando su consentimiento.

Cerrar