Utvärdering av serum diaminoxidas som diagnostiskt test för histaminintolerans

Utvärdering av serum diaminoxidas som diagnostiskt test för histaminintolerans

SAMMANFATTNING

Histaminintolerans (HIT) är en klinisk tillstånd orsakad av minskad nedbrytning av intagen histamin i tarmen, främst på grund av minskad aktivitet av enzymet diaminoxidase (DAO), vilket leder till histaminansamling och olika kliniska manifestationer.

Mätning av serum DAO används vanligtvis som huvudtest för diagnos av HIT, även om dess diagnostiska användning fortfarande är osäker. I denna retrospektiva studie syftade vi till att bedöma giltigheten av DAO-bestämning hos patienter med kliniskt misstänkt HIT. Vi mätte DAO-nivåerna hos 249 patienter med misstänkt HIT och 50 friska vuxna kontroller utan HIT-relaterade problem.

Baserat på fem kliniska kriterier delade vi patienterna in i två grupper: hög sannolikhet (alla fem inklusionskriterier; 41 patienter) och låg sannolikhet för HIT (≤4 inklusionskriterier; 208 patienter).

Patienter med “hög sannolikhet för HIT” hade det lägsta DAO (median: 8 U/mL, IQR: 6–10) jämfört med patienter med “låg sannolikhet för HIT” (median: 10 U/mL, IQR: 7–16, p = 0.0006) och friska kontroller (median: 18 U/mL, IQR: 14–22, p < 0.0001). Specificiteten och känsligheten för DAO-nivåer < 3/< 10 U/mL (tillverkarens angivna gräns) för att skilja mellan patienter med "hög sannolikhet för HIT" och friska kontroller var 100%/92% och 2%/71%. Å andra sidan var specificiteten och känsligheten för att skilja mellan patienter med "hög sannolikhet för HIT" och "låg sannolikhet för HIT" 97%/61% respektive 2%/71%. Serum DAO-bestämning utgör ett ytterligare verktyg för diagnos av HIT baserat på klinisk utvärdering och bedömning, men diagnosen bör inte enbart baseras på DAO-mätningar.

Al seguir navegando el sitio, aceptas el uso de cookies. más información

La configuración de cookies en este sitio web está configurada para "permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar la configuración de las cookies o si hace clic en "Aceptar" a continuación, está dando su consentimiento.

Cerrar