¿TENS DEFICIT DE DAO?

LLEGEIX I DESCOBREIX SI ÉS EL CAUSANT DE LES TEVES MOLÈSTIES

La histamina és una substància necessària que el nostre cos produeix en forma de defensa després d’una lesió, picada o durant les reaccions al·lèrgiques. També és indispensable per produir i secretar l’àcid gàstric que ens ajuda a digerir els aliments i funciona també com a neurotransmissor o com missatgera a nivell de cervell. Per tant, és un error pensar que quan parlem d’histamina, parlem d’una substància nociva per a l’organisme, tot el contrari, sense histamina no podríem realitzar funcions bàsiques per a la supervivència.

... és un error pensar que quan parlem d'histamina, parlem d'una substància nociva per a l'organisme ...

Llavors quan la histamina pot tornar-se un problema? Quan acumulem un excés d’histamina que després no som capaços d’eliminar. En aquests casos, parlem d’intolerància a la histamina, quan el nostre cos es col·lapsa a causa d’un excés d’histamina en el cos i aquest excés es manifesta amb diferents símptomes com: migranyes, dolors articulars, al·lèrgies, picors, urticàries, rinitis, insomni, diarrees o femtes pastoses, pressió arterial baixa, ansietat o vertígens, entre d’altres.

... parlem d'intolerància a la histamina, quan el nostre cos es col·lapsa a causa d'un excés d'histamina en el cos ...

Quan o per què no podem eliminar l’excés d’histamina? El motiu més comú és quan tenim un dèficit de DAO (Diamino Oxidasa) que és la responsable de degradar la histamina a nivell intestinal. Però no només l’enzim DAO és necessari per a la seva eliminació, també ho és una altra enzim anomenat HNMT (histamina N-metiltransferasa), que també ens ajuda a eliminar la histamina. Un altre motiu, encara que menys freqüent podria ser algun tipus de defecte genètic que impedeixi que actuïn aquestes rutes de detoxificació, però normalment el que trobem més a consulta, són persones amb un d’aquests dos enzims, o els dos, bloquejats o en baixes quantitats i per aquest motiu, una alimentació amb alt contingut d’histamina podria ser suficient per desencadenar la simptomatologia.

... no només l'enzim DAO és necessari... una altra enzim anomenat HNMT (histamina N-metiltransferasa), també ens ajuda a eliminar la histamina.

Com podria saber si pateixo de dèficit de DAO? La dieta baixa en histamina és una gran eina per tractar la intolerància a la histamina. Seguir una dieta estricta baixa en histamina i altres amines biògenes durant 2-4 setmanes, pot ser suficient per comprovar si patim intolerància a la histamina o no. En el cas que els símptomes remetin al fer la dieta, podem dir que hi ha intolerància a la histamina i donar el següent pas que és buscar i analitzar el motiu de la intolerància per arreglar el problema d’arrel. Hi ha persones que, només eliminant el vi negre, la xocolata, els formatges i embotits, ja noten millora; Tens símptomes amb alguns d’aquests aliments? Si la resposta és sí, t’interessa saber com fer correctament una dieta per al dèficit de DAO.

... durant 2-4 setmana, pot ser suficient per comprovar si patim intolerància a la histamina o no.

Bibliografia

Martha Bolívar Duran

Nutricionista, Dietista i Psiconeuroimmunòloga